• 1000

Zapraszamy na retransmisję wydarzenie online "DORA – Co nowego wiemy o kluczowej regulacji zmieniającej rynek finansowy w UE?", które odbyło się 7 listopada 2023 r. 

W ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana w podejściu do zapewnienia odporności operacyjnej, w szczególności mając na uwadze organizacje świadczące usługi finansowe oraz strony trzecie z obszaru sektora finansowego.

Podczas prezentacji eksperci KPMG - Michał Kurek oraz Marcin Kieszkowski - przybliżą jaki wpływ będzie mieć ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej DORA (ang. Digital Operational Resilience Act) na organizacje finansowe oraz przedstawimy praktyczne wskazówki w odniesieniu regulacyjnych oraz wykonawczych standardów technicznych (RTS oraz ITS), które ostatnim czasie zostały opublikowane.

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail poprzez uzupełnienie formularza.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń, zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image