• 1000

Nowe standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards), stawiają przed firmami dużo większe wymagania w porównaniu z dotychczasowymi sposobami raportowania ESRS-y są w ocenie ekspertów bardziej wymagające i złożone niż stosowane wcześniej standardy w tym popularny standard GRI (Global Reporting Initiative

Nakładają one na przedsiębiorstwa obowiązki podjęcia działań lub zaniechania dotychczasowych praktyk w ramach prowadzonego biznesu, tak aby móc zaraportować poprawę oddziaływania firmy i jej produktów czy usług na klimat, środowisko, zdrowie i samopoczucia pracowników, konsumentów czy lokalnej społeczności.

Już pod raz kolejny eksperci KPMG podzielą się swoją wiedzą podczas Akademii Raportowania ESG.

HARMONOGRAM I TEMATYKA WEBINARÓW

 • 9 listopada: Wprowadzenie, idea standardów ESRS, zmiany w końcowym projekcie rozporządzenia | Przemysław Oczyp
 • 13 listopada: ESRS S1 - Zatrudnienie | Monika Helak
 • 16 listopada: ESRS S2 - Pracownicy w łańcuchu wartości | Agata Goor
 • 17 listopada: ESRS S3 - Otoczenie społeczne | Marcin Grzybek
 • 23 listopada  ESRS S4 -  Konsumenci i użytkownicy końcowi | Marta Borowska
 • 24 listopada: ESRS G1 -  Ład zarządczy | Marcin Grzybek

Prelegenci

 • Przemysław Oczyp, Partner Associate, Zespół ESG, Climate and Nature w Dziale Consultingu w KPMG w Polsce
 • Marcin Grzybek, Starszy Menedżer, Zespół ESG, Climate and Nature w Dziale Consultingu w KPMG w Polsce
 • Agata Goor, Menedżer, Zespół ESG, Climate and Nature w Dziale Consultingu w KPMG w Polsce
 • Marta Borowska, Starszy Konsultant, Zespół ESG, Climate and Nature w Dziale Consultingu w KPMG w Polsce
 • Monika Helak, Konsultant, Zespół ESG, Climate and Nature w Dziale Consultingu w KPMG w Polsce

Organizatorem jest Forbes Polska, a KPMG jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Rejestracja oraz więcej informacji dostępne na oficjalnej stronie.

informative image