• 1000

Zapraszamy na pierwszy KPMG's actuarial morning insights, który poświęcony będzie tematowi: "Parametry specyficzne dla zakładu ubezpieczeń jako metoda poprawy adekwatności wartości wymogów kapitałowych", które odbędzie się 13 października 2023 r. w biurze KPMG w Warszawie (ul. Inflancka 4a, 16 piętro) w godzinach 09:30-11:00

W trakcie spotkania eksperci KPMG przybliżą kluczowe zagadnienia związane z parametrami specyficznymi dla zakładu, przede wszystkim w jaki sposób przygotować się do ich wdrożenia w organizacji oraz jak powinien wyglądać proces zarządzania wdrożonymi parametrami specyficznymi zakładu ubezpieczeń. 

Parametry specyficzne dla zakładu ubezpieczeń stanowią swego rodzaju środek pośredni między formułą standardową a modelem wewnętrznym, które umożliwiają przedsiębiorstwom zastąpienie ogólnorynkowych wskaźników własnymi parametrami. W porównaniu z formułą standardową, parametry specyficzne dla zakładu lepiej odzwierciedlają własne podstawowe ryzyko ubezpieczeniowe i mogą prowadzić do obniżenia regulacyjnego wymogu kapitałowego.

W ramach spotkania eksperci KPMG omówią:

  • Dlaczego parametry własne lepiej odzwierciedlają ryzyko niż formuła standardowa?
  • Co rozważyć przy uzasadnieniu wyboru parametrów do zastąpienia przez parametry specyficzne?
  • Jeśli jakieś linie biznesowe zostały pominięte, to dlaczego?
  • Jak wypada porównanie dostępnych metod (metody ryzyka rezerw)?
  • W jaki sposób dane spełniają wymogi kompletności, dokładności adekwatności dla potrzeb parametrów specyficznych?
  • Jak wygląda proces walidacji danych?
  • Co powinien zawierać wniosek aplikacyjnym do urzędu nadzoru?

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o potwierdzenie obecności do  6 października 2023 r. do godziny 17:00 poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

informative image