• 1000

„The Best Annual Report", to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę ubiegają się spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 

KPMG jest partnerem wspomnianego konkursu, którego wyniki niebawem zostaną ogłoszone.

Uroczysta Gala „The Best Annual Report 2022” odbędzie się 12 października 2023 r.

Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie.

informative image