• 1000

Kongres Nowej Mobilności, to możliwość dialogu branżowego o tematyce obejmującej kluczowe zagadnienia i wyzwania stojące przed branżą zrównoważonego transportu w Europie.

Wśród panelistów Kongresu Nowej Mobilności będą przedstawiciele KPMG w Polsce.

How to Sell BEVs

26 września 2023 r. | 14:15–15:30

Rozwój elektromobilności i rynku pojazdów elektrycznych na masową skalę oznacza szereg wyzwań dla sieci dealerskich. Innowacyjna technologia, zmieniające się modele sprzedaży, serwis i finansowanie, a także niezbędny dostęp do infrastruktury ładowania oraz ewoluujące postawy, zachowania i nawyki zakupowe, to tylko wybrane z nich.

Co łączy niemal wszystkich "nowych” graczy na rynku zeroemisyjnych pojazdów? Brak rozbudowanej sieci dealerskiej i brak chęci, by taką sieć stworzyć. Czy tradycyjny systemem dealerski ustąpi miejsca sprzedaży bezpośredniej? Do upowszechnienia modelu agencyjnego zapewne jeszcze daleka droga, ale branża już dzisiaj musi wprowadzać zmiany w strukturze swojej działalności.

E-Mobility Road Map 2035

26 września 2023 r. | 14:15–15:30

W 2023 roku wchodzą w życie kluczowe akty prawa unijnego wymagające przebudowy systemu transportu osób i towarów w Polsce, w oparciu o pojazdy elektryczne i energię z odnawialnych źródeł. Podczas panelu poruszone zostaną tematy, dot. opracowania praktycznej i obiektywnej analizy ścieżek prowadzących do transformacji sektora transportu w Polsce w kierunku zeroemisyjnym.

The Impact of Financial Support Mechanisms

27 września 2023 r. | 14:00–15:15

Wzrost floty pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania wymaga wsparcia decyzyjnego, regulacyjnego, ale przede wszystkim odpowiednich mechanizmów finansowych. Muszą one być wprowadzane rozsądnie i z maksymalną efektywnością. Jak to robić i w jakiej skali? Jak wymierne są obecnie korzyści dopłat i mechanizmów wsparcia finansowego? Między innymi te kwestie będą przedmiotem dyskusji w ramach sesji „The Impact of Financial Support Mechanisms”.

Establishing Green Manufacturing Sites in Poland

26 września 2023 r. | 16:00–17:15

Czy Polska może zostać liderem zeroemisyjnych technologii i budować w oparciu o nową mobilność potencjał gospodarczy? Ekspert KPMG, w rozmowie z pozostałymi uczestnikami panelu, odpowie jak sprostać wyzwaniom rosnącej konkurencyjności w Europie i jak oprzeć polską produkcję na zielonych źródłach energii.

Rejestracja

Organizatorem Kongresu Nowej Mobilności jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Więcej informacji oraz rejestracja na oficjalnej stronie wydarzenia.

informative image