• 1000

IX Kongres Energetyczny odbędzie się 27-28 września 2023 r.  we Wrocławiu pod hasłem przewodnim Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu. Kongres DISE stanowi cenione międzynarodowe forum dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla polskiej energetyki. Wydarzenie odbywa się co roku z udziałem wybitnych postaci sektora energetycznego z Polski i zza granicy; polityków, top managerów i naukowców. 

Alina Wołoszyn | Sesja główna: Finansowanie transformacji energetycznej - zielone priorytety instytucji finansowych

Sala plenarna, godz. 9:40 - 11:00 | 28 września 2023 r.

• Sprawiedliwa transformacja, czyli kto może liczyć na największe wsparcie?

• Zielone finanse w otoczeniu makroekonomicznym motywacją do transformacji polskiej energetyki

• Sposoby zarządzania ryzykiem klimatycznym inwestorów instytucjonalnych i detalicznych

• Projekty net zero i zero-waste w świetle realizacji celu Europy neutralnej dla klimatu

• Bariery, korzyści i dobre praktyki instytucji finansowych w rozwijaniu oferty zielonych produktów

• Rola sektora finansowego w promowaniu zielonych inwestycji – czy projekty ekologiczne są ekonomiczne?

• Wymogi bankowe dla modeli PPA – jak sprawić, aby cPPA stał się nowym standardem dostaw czystej energii?

 

Anna Szczodra | Sesje panelowe: Rozwój technologii jądrowych - potencjał produkcji czystej energii w jednostkach modularnych SMR

Sala A, godz. 13:15 - 14:30 | 28 września 2023 r.

• Technologie SMR rozwijane na świecie – dobre praktyki 

• Uwarunkowania procesów licencyjnych dla elektrowni SMR w Polsce – czy uzasadnione jest zastosowanie uproszczonych rozwiązań dla technologii SMR?

• Warunki uzyskania ogólnej opinii dot. planowanych w Polsce rozwiązań organizacyjno-technicznych dla reaktorów SMR

• Możliwość wykorzystania w Polsce przedlicencyjnego przeglądu technologii (vendor design review) dokonanego w innym kraju

• Wyścig o rozwój SMR – status zaawansowania polskich projektów 

• Potencjał dla zastosowania małych reaktorów jądrowych w przemyśle

• Modele finansowania rozwoju projektów SMR w Polsce

Wojciech Hann | Energia dla Ukrainy – Okrągły Stół ws. odbudowy | UN Global Compact Network Poland

Wydarzenie towarzyszące | godz. 14:30 – 16:30 | 27 września 2023 r.

 

 

Rejestracja

Organizatorem wydarzenia jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Rejestracja prowadzona jest na oficjalnej stronie wydarzenia.  

informative image