• 1000

Od 1 stycznia 2024 r. na dostawcach usług płatniczych w UE będzie spoczywał obowiązek raportowania transakcji dotyczących określonych płatności do tzw. centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (Central Electronic System of Payment information, CESOP) na podstawie przepisów Dyrektywy 2020/284, które zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podmioty objęte tym obowiązkiem powinny odpowiednio wcześnie podjąć działania celem identyfikacji transakcji podlegających raportowaniu, gdyż przekazanie danych do CESOP wymaga zaangażowania nie tylko służb podatkowych, lecz także osób posiadających wiedzę o realizowanych operacjach płatniczych, jak również zakłada konieczność zapewnienia infrastruktury IT.     

Zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 5 września 2023 r. w godzinach 10:00-11:00 w formule online.

W trakcie webinaru zostaną omówione główne założenia obowiązków, jakie od 1 stycznia 2024 r. będą spoczywać na dostawcach usług płatniczych. Eksperci KPMG szczególną uwagę zwrócą na krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania, transakcje podlegające raportowaniu, jak również podzielą się praktycznymi wątpliwościami odnośnie niektórych aspektów związanych z raportowaniem do CESOP. 

Prelegenci

  • Joanna Krzemińska – Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. sektora finansowego, KPMG w Polsce
  • Anna Sęk – Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. sektora finansowego, KPMG w Polsce
  • Aleksandra Sieradzka – Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. sektora finansowego, KPMG w Polsce
  • Łukasz Daniek – Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Pośrednich, KPMG w Polsce

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. 

informative image