• 1000

W związku ze zbliżającymi się terminami na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za rok 2022 zapraszamy na kameralne spotkanie pn. "Ceny transferowe 2022 – warsztaty praktyczne" poświęcone praktycznym aspektom raportowania cen transferowych za 2022 r., które odbędzie się 20 lipca 2023 r. w godzinach 10:00-12:00 we Wrocławiu (Biuro KPMG, ul. Szczytnicka 11, budynek G2D, 6 piętro).

Podczas wydarzenia poruszone zostaną nieoczywiste zagadnienia związane ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych oraz samym raportowaniem. Eksperci KPMG porozmawiają również o zmianach przepisów KKS w odniesieniu do cen transferowych i w oświadczeniu składanym przez Zarząd.

Podczas spotkania zostaną omówione tematy takie jak:

  • Aktualizacja analiz porównawczych rok do roku (co ma do tego COVID-19 i konflikt na Ukrainie?),
  • Zwolnienia i uproszczenia w zakresie dokumentacji cen transferowych,
  • Korekty cen transferowych – teoria a rzeczywistość.

Eksperci KPMG bazując na swoim doświadczeniu, odniosą się do praktycznych wskazówek w zakresie wypełnienia obowiązków TP, które wynikają z problemów, jakie pojawiały się w ostatnich latach raportowania w obecnej formule. 

Ponadto podzielą się doświadczeniami w zakresie praktycznych aspektów związanych z wypełnianiem deklaracji TPR-C / TPR-P w związku ze zmianami w zakresie cen transferowych.

Rejestracja

Prosimy o potwierdzenie obecności do 18 lipca 2023 r. do 17:00, poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń, zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image