• 1000

Ekspert KPMG, Łukasz Kolano, podczas webinarium, które odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. w godzinach 10:00-11:30 poruszy m.in. zagadnienia, odpowiadające na pytanie jakie są istotne kamienie milowe związane z wejściem w życie Dyrektywy CSRD i w jaki sposób firmy powinny się do niej należycie przygotować, czy jakie kryteria klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju narzuca działalności gospodarczej i inwestycyjnej środowiskowa Taksonomia UE.

Kwestie związane z ESG są obecnie wysokim priorytetem dla właścicieli i zarządów firm. Istotność tej tematyki dla partnerów biznesowych CFO oznacza, że dla niego samego również będą one jednym z dominujących obszarów, którym musi poświęcić swój czas w nadchodzących miesiącach. Wprowadzana w życie Dyrektywa CSRD Unii Europejskiej już od 1 stycznia 2024 r. narzuci bowiem niektórym firmom obowiązki związane z raportowaniem ESG. Będzie to oznaczało dodatkowe obowiązki dla działów finansowych, które należy jednak poprzedzić upewnieniem się, że organizacja dobrze rozumie swoje parametry ESG i jest w stanie zapewnić właściwe dane do raportów. Kwestie ESG mają coraz większe znaczenie w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, a rola CFO, jako współtworzącego strategię firm w tym zakresie, systematycznie rośnie.

Rejestracja

Organizatorem wydarzenia jest Klub CFO.  Rejestracja oraz więcej informacji dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia

informative image