• 1000

Wraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zapraszamy na wydarzenie pt. Trendy w kontrolach podatkowych, ryzyka podatkowe i odpowiedzialność – jak się przygotować i zabezpieczyć?”, które odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w Opolu (Hotel Szara Willa, ul. Oleska 11) w godzinach 9:30-14:30.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną informacje dotyczące potencjalnych skutków wynikających z nieprawidłowości w rozliczeniach spółek zidentyfikowanych w ramach kontroli i postępowań podatkowych, w postaci odpowiedzialności podatkowej spółek oraz karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za prowadzenia spraw podmiotów gospodarczych. Szkolenie obejmować będzie także informacje dotyczące sposobu ograniczenia ryzyk podatkowych po stronie spółek oraz odpowiedzialności osobistej osób fizycznych na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego.

Podczas wydarzenia eksperci KPMG omówią zagadnienia takie jak:

  • Trendy w kontrolach podatkowych/kontrolach celnoskarbowych i postępowaniach podatkowych
  • Odpowiedzialność podatkowa spółki jako podatnika i płatnika podatków
  • Odpowiedzialność osób fizycznych za zobowiązania podatkowe/zaległości podatkowe spółek
  • Odpowiedzialność karna skarbowa osób fizycznych odpowiedzialnych za sprawy podatkowe spółek
  • Ład podatkowy w organizacji – sposób na ograniczenie ryzyka po stronie spółek i osób fizycznych

Na koniec wydarzenia przeprowadzimy dyskusję panelową, podczas której eksperci odpowiedzą na Państwa pytania.

Prelegenci

  • Agnieszka Przeorek - Dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce
  • Anna Zaleska - Manager w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce
  • Mateusz Mądry - Manager w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

Rejestracja

Prosimy o potwierdzenie obecności do 18 kwietnia 2023 r. do godziny 17:00 poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image