• 1000

Zapraszamy na śniadanie biznesowe AHK Polska i KPMG pt. „Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw", które odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00-12:00 w Katowicach (Restauracja Prodiż, Fabryka Porcelany, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice).

Od lutego 2023 roku rozpoczął się pierwszy nabór w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG 2021-2027. To pierwszy konkurs dla firm z funduszy unijnych w ramach ścieżki Smart. Przedsiębiorstwa planujące rozwój innowacyjnych produktów i technologii zyskały możliwość uzyskania dotacji na planowane projekty. Nowy instrument umożliwia pomoc nie tylko na etapie tworzenia nowego rozwiązania, lecz również na etapie poprzedzającym – zakup niezbędnej infrastruktury i etapie po zakończeniu prac, np. inwestycje we wdrożenie, szkolenie pracowników.

W trakcie wydarzenia eksperci KPMG zaprezentują praktyczne aspekty ubiegania się o wsparcie, jak również możliwości związane z nową formułą konkursu.

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

  1. Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie
  2. Jakie czynniki zwiększają szanse na uzyskanie dofinansowania
  3. Jak zmaksymalizować korzyści dla przedsiębiorstwa

Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do networkingu oraz indywidualnego zadania pytań prowadzącym w rozmowach kuluarowych.

Rejestracja

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w formule online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. 

Informacje o zasadach rejestracji znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia.

informative image