• 1000

Zapraszamy na wydarzenie "Branżowe spotkania z ESG. Sektor farmaceutyczny, biotechnologiczny i ochrony zdrowia", które odbędzie się 23 maja 2023 r. w Warszawie (biuro KPMG, Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, 16 piętro) w godzinach 9:00-12:00.

Zrównoważony rozwój biznesu stał się centralnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Kryteria ESG są ważne dla regulatorów, inwestorów, konsumentów i opinii publicznej, przez co coraz częściej uwzględnia się je w aktywności biznesowej. Jednocześnie wdrożenie celów i działań z zakresu zrównoważonego rozwoju wymaga strategii specyficznej dla danej branży. 

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy takie jak:

  • Jakie wyzwania strategiczne czekają sektor farmaceutyczny w najbliższych latach w związku ze zmianami prawnymi wokół ESG?
  • W jaki sposób ocenia się osiągi branży farmaceutycznej i jej pokrewnych w aspektach ESG?
  • Skąd czerpać wiedzę o należytej staranności w łańcuchu dostaw?
  • Co wynika ze zmian legislacyjnych wokół raportowania niefinansowego dla sektora farmaceutycznego?

Rejestracja

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i ochrony zdrowia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o potwierdzenie obecności do 17 maja 2023 r. do godziny 17:00 poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

informative image