• 1000

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z webinarium pn. „Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw", które odbyło się 14 marca 2023 r. w godz. 11:00-12:00.

Przedsiębiorstwa planujące rozwój innowacyjnych produktów i technologii zyskały możliwość uzyskania dotacji na planowane projekty. Wsparcie oferowane jest od 21 lutego w ramach nowego instrumentu, umożliwiającego pomoc nie tylko na etapie tworzenia nowego rozwiązania, lecz również na etapie poprzedzającym – zakup niezbędnej infrastruktury i etapie po zakończeniu prac, np. inwestycje we wdrożenie, szkolenie pracowników. W trakcie wydarzenia eksperci KPMG zaprezentują praktyczne aspekty ubiegania się o wsparcie, jak również możliwości związane z nową formułą konkursu.

W trakcie wydarzenia zostały poruszone zagadnienia takie jak:

  1. Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie
  2. Jakie czynniki zwiększają szanse na uzyskanie dofinansowania
  3. Jak zmaksymalizować korzyści dla przedsiębiorstwa 

Prelegenci

  • Kiejstut Żagun – Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji, KPMG w Polsce
  • Maciej Chlewicki – Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji, KPMG in Poland
  • Jakub Tomżyński – Starszy menedżer, Dział doradztwa podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji, KPMG w Polsce
  • Przemysław Gabrysiak – Menedżer, Dział doradztwa podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji, KPMG w Polsce

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń.

informative image