• 1000

Wraz z Interizon zapraszamy na webinar "Szanse rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie dostępnych zachęt podatkowych oraz rekordowego budżetu funduszy europejskich", które odbędzie się 22 marca 2023 r. w godzinach 11:00-12:00.

Rozwój i inwestycje to obszary działalności, w których wiedza o dostępnych możliwościach zastosowania ulg i dotacji przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności kosztowej i skuteczność. 

Zaplanowany przez KPMG warsztat ma na celu przedstawienie konkretnych instrumentów na rozwój i inwestycje, w ramach dostępnych zachęt podatkowych oraz rekordowego budżetu funduszy europejskich.

Rejestracja

Zgłoszenia do udziału online przyjmowane są do 22 marca 2023 r. do momentu rozpoczęcia wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. 

informative image