Łukasz Dylewski weźmie udział w wydarzeniu pn. "Analityka danych, sztuczna inteligencja, chat GPT", które odbędzie się 21 marca 2023 r. w godz.: 10:00-11:30.

Ekspert KPMG w trakcie prelekcji poruszy m.in. temat cyfryzacji, która staje się coraz bardziej powszechna. Dla CFO jest to ogromna szansa na zwiększenie efektywności działania działu finansowego. Dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności możliwe jest oddanie technologii części odpowiedzialności za analizy biznesowe, sporządzanie planów i predykcje.

Wraz z wzrostem ilości danych w organizacjach, wzrasta jednak poziom oczekiwań co do rekomendacji biznesowych, które powinny być dostarczane coraz szybciej i być wolne od błędów. Jakie są kluczowe wyzwania i ryzyka, które niesie za sobą oddanie w „ręce” maszyn procesów analitycznych i decyzyjnych?

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy takie jak:

  • Jakie są główne trendy i rola sztucznej inteligencji w budowaniu przewagi konkurencyjnej?
  • Jakie etyczne aspekty należy wziąć pod uwagę przy wykorzystaniu AI?
  • Jakie są kluczowe wyzwania i ryzyka organizacyjne związane z implementacją AI w firmach?
  • Jakie są najważniejsze korzyści, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu analityki danych?
  • Jakie są najbardziej skuteczne strategie, które organizacje mogą zastosować w celu zminimalizowania ryzyka związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?
  • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie etyki wykorzystania chatu GPT?

Rejestracja

Organizatorem wydarzenia w ramach Klubu CFO jest ICAN Institute. Więcej informacji i rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.

informative image