• 1000

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z drugiego spotkania online z cyklu KPMG Innovation in Action, pod tytułem Agile Finance & Treasury: dane na wyciągnięcie ręki.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze i społeczne jeszcze bardziej niż wcześniej podkreśliło jak ważny jest dostęp do bieżącej i wiarygodnej informacji. Dział Treasury, w którym podejmowane są błyskawicznie decyzje wpływające na płynność całych Grup, jest jednym z działów, dla których aktualne dane są kluczowe do bieżącej działalności.
W jaki sposób zaadresować te oczekiwania? Czy narzędzie Business Intelligence, takie jak Power BI, może być odpowiedzią?

Podczas webcastu, który odbył się 23 marca 2023 r. eksperci odpowiedzieli na te i inne pytania.

W trakcie webcastu Katarzyna Wasilewska, Head of Treasury w międzynarodowej Grupie Polpharma, w rozmowie z ekspertem KPMG – Radosławem Kowalskim, podzieliła się doświadczeniami związanymi z wdrożeniem analityki danych na potrzeby zarządzania obszarem Treasury. Opowiedziała o wyzwaniach związanych z dostępem do bieżącej informacji, alternatywnych narzędziach wspierających ten proces, wybranym rozwiązaniu i jego korzyściach biznesowych.

Dodatkowo, zastosowaną technologię chmurową, Azure i Power BI, przybliżył ekspert Microsoft – Radosław Łebkowski.

Podczas wydarzenia zostały omówione tematy takie jak:

  • Główne wyzwania informacyjne w obszarze Finansów, w szczególności zarządzania płynnością
  • Wybór narzędzia: TMS, Power BI, a może Excel?
  • Rola biznesu i IT we wdrożeniu analityki danych
  • Korzyści ze zrealizowanego projektu
  • Przykłady analityki Power BI dla zarządzania płynnością

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń.

informative image