• 1000

Pro Progressio and KPMG invites you to the elite meeting for Heads and Directors of GBS/SSC centers, which will be held on February 10th, 2023 in Wrocław, 2 Sucha Street (Loftmill). Our meeting starts at 2:00 PM, it is scheduled for 2,5 hours and will have the formula of "Talks & Coffee", i.e. talks with the cup of good coffee.

 

Dynamically changing business environment forces organisations to re-define their strategies and to source human, technological and competency capabilities from an outside of the business. One of the most effective solution is the transfer of areas, services and processes to external provider, so-called Managed Services. In which areas, Managed Services can assist SSC/GBS? Is such type of the service beneficial and profitable? How Manage Services support the growth of the organisation? We invite you to participate in this joint discussion.

The main topic of the talks will be "Managed Services – an integral part of the modern business”.

The discussion will be moderated by Wiktor Doktór, President of
Pro Progressio, Piotr Jarosz, Director with Paweł Rychlik and Sylwia Opala, Managers from Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG in Poland.
We invite you to spend this afternoon together, and we encourage you to actively participate in the discussion session scheduled for this day. 

 

Registration 

Please confirm your presence by the end of business day on Monday, February 6th by completing the form using your business email address.

Participation in the event is free of charge, but only possible upon registration. Please send your registration forms using your corporate email address. The Organizer reserves the right to select submissions, change the date or cancel the event.

Pro Progressio oraz KPMG zapraszają na elitarne spotkanie dla szefów i dyrektorów centrów GBS/SSC, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 we Wrocławiu przy ul. Suchej 2 (Loftmill) i przebiegać będzie w formule „Talks & Coffee”, czyli rozmów przy filiżance dobrej kawy.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, skłania organizacje do ponownego zdefiniowania swoich strategii i poszukiwania zasobów ludzkich, technologicznych czy kompetencyjnych poza organizacją. Jednym z coraz popularniejszych rozwiązań stosowanych przez firmy, jest przekazanie obszarów, usług czy procesów do zewnętrznego usługodawcy, tzw. Managed Services. W jakich obszarach SSC/GBS mogą wykorzystać Managed Services? Czy takie rozwiązanie jest korzystne i opłacalne? Jak Managed Services wspiera rozwój organizacji? Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji.

Tematem przewodnim rozmów będzie „Managed Services – integralna część nowoczesnego biznesu”.

Dyskusję poprowadzą: Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio, Piotr Jarosz, Dyrektor oraz Paweł Rychlik i Sylwia Opala, Managerowie Działu Doradztwa Biznesowego z Zespołu Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu w KPMG w Polsce.
Zapraszamy na wspólne spędzenie popołudnia, jak również zachęcamy do aktywnego udziału w sesji dyskusyjnej zaplanowanej na ten dzień. 

Rejestracja

Prosimy o potwierdzenie obecności do 6 lutego 2023 r. do godziny 17:00 poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image