Zapraszamy do udziału w Śniadaniu ze strategią ESG, podczas którego przy porannej kawie odbędziemy dyskusję, jak budować wartość przedsiębiorstwa w warunkach niepewnego otoczenia i opracować strategię rozwoju z uwzględnieniem elementów ESG.


Seminarium odbędzie się 5 grudnia 2022 roku w godzinach 09.30–12.15 w restauracji ArtHotel przy ulicy Stalowej 52 w Warszawie

Zrównoważony rozwój i uwzględnienie kwestii ESG będzie w coraz większym stopniu skutkować koniecznością rewizji podejmowanych działań i inicjatyw. Analiza i ich kwantyfikacja w strategicznym modelu finansowym stanowi coraz większe wyzwanie dla biznesu. W trakcie spotkania przedstawimy Państwu korzyści z budowania wartości przedsiębiorstwa w oparciu o czynniki ESG, zapewniające właściwą jakość zarządzania oraz metody zabezpieczania wartości na lata.

Zmiany regulacyjne na szczeblu Unii Europejskiej to nowe obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorstw. Składa się na nie m.in. pakiet regulacji określany mianem „Taksonomii UE”, który wspierać ma strategiczną transformację przedsiębiorstw. W trakcie wydarzenia opowiemy po krótce o ich wpływie na strategię.

Będzie to okazja do zapoznania się z metodologią dopasowywania długookresowych celów i wskaźników KPI w obszarze zrównoważonego rozwoju, jak również opracowywania modelu strategicznego na miarę potrzeb i ambicji przedsiębiorstwa.

 

AGENDA SPOTKANIA

Godzina

Blok tematyczny

Omawiane zagadnienia

09.15 – 09.30

Rejestracja

 

 

 

 

 

09.30 – 10.15

Dyskusja
i wprowadzenie

 • Zmiany otoczenia rynkowego, strategia
  i kondycja finansowa przedsiębiorstw
 • Nowe wyzwania związane z czynnikami ESG
 • Szansa na stabilny rozwój i ograniczenie ryzyka?

Model strategiczny w praktyce

 • Jak budować strategię dostosowaną do ambicji
  i potrzeb przedsiębiorstwa?
 • Kwantyfikacja inicjatyw strategicznych
 • Kompleksowa strategia z uwzględnieniem ESG

Wymiar ESG
i Taksonomia UE

 • Parametryzowanie inwestycji zrównoważonych
 • CAPEX, OPEX i Przychód zrównoważony
 • Jak identyfikować korzyści?

10:15 – 10:45

Przerwa na kawę

 

 

 

10:45 – 11:35

Ocena
dojrzałości

 • Co mówią nam badania rynkowe?
 • Jak przygotować organizację i Zespół?

Zintegrowana Strategia

 • Analiza pełnego obrazu firmy „True Value”
 • Kalendarz regulacji i standardów
 • Jakie podjąć dalsze kroki?

11.35 – 12.15

Dyskusja

 

Eksperci KPMG - Przemysław Oczyp, Dominik Wójcik, Łukasz Kolano oraz Piotr Pawlak - podczas seminarium przedstawią wpływ zmian w otoczeniu rynkowym na konieczność rewizji strategii przedsiębiorstwa, zaprezentują korzyści płynące z uwzględnienia elementów ESG w modelu strategicznym przedsiębiorstwa, a także odpowiedzą na pytania, w jaki sposób przygotować organizację na zmiany regulacyjne wynikające z nowej „Taksonomii UE” w kontekście budowania strategii rozwoju.

Rejestracja

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osoby odpowiedzialne za procesy raportowania i ESG.

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego
do 30 listopada 2022 r. do godziny 17:00

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image