• 1000

(polska wersja językowa poniżej)

 

Pro Progressio and KPMG invites you to the elite meeting for Heads and Directors of GBS/SSC centers, which will be held on December 14th, 2022 in Łódź, 22G Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego Street. Our meeting starts at 2:00 PM, it is scheduled for 2,5 hours and will have the formula of "Talks & Coffee", i.e. talks with the cup of good coffee.

To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchill

Over the last few years, we observe an intensive development of Business Services sector. GBS and SSC centers expand service portfolio and implement new technologies to generate more and more value for the business. Due to dynamically changing market indicators, trend of artificial intelligence and advancing competitors, Business Services sector needs not only to adapt to new requirements but also to initiate improvements and strive to be an innovation leader.

The main topic of the talks will be "Business Services of the Future”.

The discussion will be moderated by Wiktor Doktór, President of Pro Progressio and Managers from Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG in Poland: Justyna Wojdak, Sylwia Opala, Magda Biszko and Director from Data Science & AI Advisory, KPMG in Poland Łukasz Dylewski.

 

During the meeting, we want to deep dive with you into our vision of future model of Business Services Center. Our agenda includes (but is not limited to) the following topics:

  • Overview of areas expected to be "game changers" for today’s vision of Business Services.
  • Direction of service portfolio adjustments with complex and knowledge intensive processes.
  • Zoom at job profiles and competencies, which will be the most required in the future.
  • Trends in technologies – digital tools and AI as an important factor of becoming transformation leader.


We invite you to spend this afternoon together, and we encourage you to actively participate in the discussion session scheduled for this day. 

Pro Progressio oraz KPMG zapraszają na elitarne spotkanie dla szefów i dyrektorów centrów GBS/SSC, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022r.  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G i przebiegać będzie w formule „Talks & Coffee”, czyli rozmów przy filiżance dobrej kawy.

Poprawa wymaga zmian. Bycie doskonałym wymaga częstych zmian.

Winston Churchill

Od kilku lat obserwujemy intensywny rozwój sektora usług biznesowych (Business Services). Centra GBS i SSC inwestują w poszerzanie zakresu dostarczanych usług oraz wdrażają nowe technologie, co pozwala im na generowanie coraz większej wartości dla biznesu. W związku z dynamicznie zmieniającymi się trendami rynkowymi, wzrostem znaczenia sztucznej inteligencji i rosnącą konkurencją, sektor usług biznesowych musi nie tylko dostosowywać się do nowych wymagań, ale także wychodzić z inicjatywą usprawnień i dążyć do bycia liderem innowacyjności. 

Tematem przewodnim rozmów będzie „Centrum biznesowe przyszłości".

Dyskusję poprowadzą: Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio oraz Managerowie Działu Doradztwa Biznesowego z Zespółu Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu w KPMG w Polsce: Justyna Wojdak, Sylwia Opala, Magda Biszko oraz Dyrektor Działu Doradztwa Data Science & AI w KPMG w Polsce Łukasz Dylewski.
 

Podczas spotkania chcemy zagłębić się z Państwem w naszą wizję centrum biznesowego przyszłości, omówimy między innymi poniższe tematy:

  • Obszary, które według przewidywań będą tzw. „game changers” dla dzisiejszej wizji sektora usług biznesowych.
  • Zmiany portfolio dostarczanych usług w kierunku kompleksowych i opartych na wiedzy procesów.
  • Profile zawodowe i kompetencje, które będą najbardziej poszukiwane w przyszłości.
  • Trendy technologiczne – cyfryzacja i AI jako ważny czynnik w osiągnięciu pozycji lidera transformacji.

 

Zapraszamy na wspólne spędzenie popołudnia, jak również zachęcamy do aktywnego udziału w sesji dyskusyjnej zaplanowanej na ten dzień. 

 

Registration | Rejestracja

Please confirm your presence by the end of business day on Monday, December 12th by completing the form using your business email address.

Participation in the event is free of charge, but only possible upon registration. Please send your registration forms using your corporate email address. The Organizer reserves the right to select submissions, change the date or cancel the event.

***

Prosimy o potwierdzenie obecności do 12 grudnia 2022 r. poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy wydarzenia zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

 

informative image