Zapraszamy do udziału w spotkaniu, odbywającym się w ramach cyklu „Śniadania podatkowego”, pod tytułem "Polski Ład 3.0 i nie tylko - Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r.". Celem wydarzenia jest przybliżenie proponowanego zakresu zmian w przepisach podatkowych jakie znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2023 r.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2022 r. w godz. 10:00-12:00 w biurze KPMG w Krakowie.

Wydarzenie zostanie podzielone na dwa moduły:

  • I moduł - planowane zmiany w podatkach dochodowych
  • II moduł - planowane zmiany w podatku VAT, w szczególności w związku z planami wdrożenia tzw. Pakietu „Slim VAT 3”

Uwzględniając ilość zmian jakie zachodzą obecnie w przepisach prawa, w tym w szczególności w przepisach prawa podatkowego oraz stałe zainteresowanie organów podatkowych weryfikacją prawidłowego i terminowego wypełnienia obowiązków podatkowych, proponujemy przedstawienie nadchodzących zmian, a także wspólną dyskusje na ich temat.


Wydarzenie poprowadzą eksperci KPMG:

  • Łukasz Piwowarczyk - Dyrektor, Doradztwo Podatkowe, KPMG w Polsce
  • Joanna Rusek - Manager, Doradztwo Podatkowe, KPMG w Polsce
  • Piotr Caban - Manager, Doradztwo Podatkowe, KPMG w Polsce
  • Paweł Karbowniczek - Manager, Doradztwo Podatkowe, KPMG w Polsce

Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane do 14 listopada 2022 r. do godziny 17:00 za pośrednictwem formularza online.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, a udział jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizatorzy wydarzenia zastrzegają możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image