(english version below)

W dniach 16-17 listopada 2022 r.  w Łodzi odbędzie się konferencja The BSS Tour Łódź pod hasłem "Trendy w BPO i SSC w roku 2023". KPMG jest Partnerem merytorycznym wydarzenia.

Rejestrację prowadzi Organizator (klik).

 

W tegorocznej edycji, jako prelegencji, KPMG w Polsce reprezentować będą:

 • Piotr Jarosz - Dyrektor, Doradztwo Biznesowe, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu, KPMG w Polsce
 • Igor Siedlarski - Starszy Menedżer, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu, KPMG w Polsce
 • Paweł Rychlik - Starszy Menedżer, Doradztwo Biznesowe, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu, KPMG w Polsce
 • Justyna Wojdak - Menedżer, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu, KPMG w Polsce

Sektor BPO/SSC/GBS niewątpliwie jest branżą, która co roku podlega wielkim przeobrażeniom. Globalna obecność, optymalizacja procesów, innowacyjność w wielu obszarach zarządzania – to tylko część obszarów, które charakteryzują świat centrów usług wspólnych.

 

AGENDA

Global Business Services vs. SSC – różnice i potencjalne korzyści 16 listopada 2022 r. | 10:45-11:30 Justyna Wojdak - Menedżer, KPMG w Polsce
GBS Case Study: Łańcuch Dostaw w teorii i praktyce 16 listopada 2022 r. | 11:30-12:15 Igor Siedlarski - Starszy Menedżer, KPMG w Polsce
Procesy oparte na wiedzy i decyzyjności – trendy w centrach usług wspólnych 16 listopada 2022 r. | 13:15-14:00
 • Ildikó Matyi-Raczki - Director, KPMG Hungary
 • Paweł Rychlik - Starszy Menedżer, KPMG w Polsce
MSA/SLA - Jak zarządzać oczekiwaniami, jakością pracy i wzrostem efektywności? 17. listopada 2022 r. | 09:45-10:30 Igor Siedlarski - Starszy Menedżer, KPMG w Polsce
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa w SSC – zarządzanie kapitałem pracującym poprzez optymalizacje działów windykacji i zakupów 17. listopada 2022 r. | 11:45-12:30
 • Igor Siedlarski - Starszy Menedżer, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu, KPMG w Polsce
 • Paweł Rychlik - Starszy Menedżer, Doradztwo Biznesowe, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu, KPMG w Polsce

 

Presja zwiększania wynagrodzeń w SSC – rozwiązania HR, automatyzacyjne, skillsetowe, odpowiednie zarządzanie SLA 17 listopada 2022 r. | 13:30-14:15 Piotr Jarosz - Dyrektor, KPMG w Polsce
Czy Polska nadal będzie atrakcyjna dla projektów GBS/BPO? 17 listopada 2022 r. | 15:45-16:10 Piotr Jarosz - Dyrektor, KPMG w Polsce

 

 

Rejestracja

Organizatorem The BSS Tour Łódź jest Pro Progressio. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2022 r. w Łodzi.
Informacje o zasadach rejestracji znajdują się na stronie wydarzenia.

The BSS Tour Łódź "Trends in BPO and SSC in 2023" conference will be held on 16th-17th November, 2022. KPMG is the Know-how Partner of the event.

The registration is carried out by the Organizer (click).

 

In this year's edition, KPMG in Poland will be represented by:

 • Piotr Jarosz - Director, Business Advisory, Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG in Poland
 • Igor Siedlarski - Senior Manager, Shared Service, and Outsourcing Advisory, KPMG in Poland
 • Paweł Rychlik - Senior Manager, Business Advisory, Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG in Poland
 • Justyna Wojdak - Manager, Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG in Poland

The BPO/SSC/GBS sector is undoubtedly an industry that undergoes great transformation every year. Global presence, process optimization, innovation in many areas of management - these are only some of the areas that characterize the world of shared service centers.

 

AGENDA

Global Business Services vs. SSC - differences and potential benefits 16 listopada 2022 r. | 10:45-11:30 Justyna Wojdak - Manager, KPMG in Poland
GBS Case Study: Supply Chain in theory and real life 16 listopada 2022 r. | 11:30-12:15 Igor Siedlarski - Senior Manager, KPMG in Poland
Processes based on knowledge and decision-making - trends in shared service centers 16 listopada 2022 r. | 13:15-14:00
 
 • Ildikó Matyi-Raczki - Director, KPMG Hungary
 • Paweł Rychlik - Senior Manager, KPMG in Poland
SLA/MSA - How to mange expectations, service quality and effectivness improvement? 17. listopada 2022 r. | 09:45-10:30 Igor Siedlarski - Senior Manager, KPMG in Poland
GBS as an enterprise value creator - working capital optimization through collection & procurement 17. listopada 2022 r. | 11:45-12:30
 • Igor Siedlarski - Senior Manager, KPMG in Poland
 • Paweł Rychlik - Senior Manager, KPMG in Poland

 

Pressure to increase salaries in SSC - HR, automation, skillset solutions, appropriate SLA management 17 listopada 2022 r. | 13:30-14:15 Piotr Jarosz - Director, KPMG in Poland
Will Poland still be attractive for GBS / BPO projects? 17 listopada 2022 r. | 15:45-16:10 Piotr Jarosz - Director, KPMG in Poland

 

Registration

The BSS Tour Łódź is organized by Pro Progressio. The event will be held on 16th-17th November, 2022 in Łódź.
Information on the registration rules can be found on the event website

informative image