(polska wersja językowa poniżej)

For many years, we have been observing a dynamic development of the SSC and process outsourcing sector. The consequence of new challenges imposed by the changing reality, multiple economic transformations and continuously increasing market requirements is that shared service centers are intensively evolving, and therefore becoming more and more independent units that deliver wide range of business support services, like the execution of specific knowledge & decision-making based processes.

Pro Progressio and KPMG invites to the elite meeting for Heads and Directors of GBS/SSC centers, which will be held on October 12th , 2022 in Warsaw, ul. Inflancka 4a - 16th floor. Our meeting starts at 3:30 PM, it is scheduled for 3 hours and will have the formula of "Talks & Wine", i.e. talks with the glass of fine wine. 

The main topic of the talks will be "Evolution of Shared Service Centers: from SSC, through GBS, to CoE”.

The discussion will be moderated by Wiktor Doktór, President of Pro Progressio and Justyna Wojdak, Manager at Shared Service and Outsourcing Advisory, KPMG in Poland.

During the meeting, we will discuss:

● trends in creating business support structures: from the Shared Services Center, through Global Business Services, to the Center Of Excellence

● characteristics of each level of development of organizations providing business support services

● case studies of the SSC evolution 

● challenges faced by management in the SSC organization's journey towards GBS and CoE model

● forecast for the future - directions of development of the centers / of the support functions sector 

 

Od wielu lat obserwujemy prężny rozwój sektora SSC i outsourcingu procesów. Nowe wyzwania stawiane przez nieustannie zmieniającą się rzeczywistość, liczne przeobrażenia gospodarcze oraz coraz wyższe wymagania rynku sprawiają, że centra usług wspólnych ewoluują, stając się jednostkami coraz bardziej niezależnymi, świadczącymi szeroki wachlarz usług wsparcia dla biznesu, takich jak przejmowanie odpowiedzialności za procesy oparte na wiedzy specjalistycznej i decyzyjności.  

Pro Progressio oraz KPMG zapraszają na elitarne spotkanie dla szefów i dyrektorów centrów GBS/SSC, które odbędzie się w dniu 12 października 2022 r.  o godz. 15.30-19.30 w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a, na 16 piętrze i przebiegnie w formule „Talks & Wine”, czyli rozmów przy lampce wybornego wina. 

Tematem przewodnim rozmów będzie „Ewolucja Centrów Usług Wspólnych: od SSC, przez GBS, do CoE”.

Dyskusję poprowadzą: Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio oraz Justyna Wojdak, Manager w Dziale Doradztwa Biznesowego, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu w KPMG w Polsce.

Podczas spotkania omówimy:

● główne trendy w tworzeniu struktur wsparcia dla biznesu: od Centrum Usług Wspólnych, poprzez Global Business Services, kończąc na Center Of Excellence 

● charakterystyka poszczególnych etapów rozwoju organizacji świadczących usługi wsparcia dla biznesu

● case studies przeobrażenia CUW

● wyzwania, z którymi mierzy się kadra zarządzająca CUW w sytuacji ewolucji organizacji w stronę modeli GBS i CoE 

● prognoza na przyszłość – kierunki rozwoju CUW 

informative image