W dniu 27 października 2022 r. odbędzie się panel z udziałem eksperta KPMG - Przemysława Oczypa - podczas drugiej edycji szkoleń „ESG W PRAKTYCE. Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju”.

 

Rejestrację prowadzi Organizator (klik).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach kursu zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów, jak również toczących się procesów legislacyjnych.

Przemysław Oczyp poprowadzi jeden z paneli podczas szkolenia „ESG W PRAKTYCE - II EDYCJA. Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju”, który odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 14:20.

Podczas wystąpienia omówi on najlepsze praktyki raportowania środowiskowego na przykładach oraz podzieli się wskazówkami dla osób rozpoczynających raportowanie. Tematem tego dnia szkoleniowego jest obszar środowiskowy, omówienie wskaźników i ich interpretacja, a także pożądane wartości wskaźników, liczenie emisji gazów cieplarnianych

Rejestracja

Organizatorem „ESG W PRAKTYCE - II EDYCJA. Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju" jest Gremi Media SA. Wydarzenie odbywa się w 10 modułach, trwających od września do grudnia w formule online.
Informacje o zasadach rejestracji znajdują się na stronie wydarzenia.

informative image