Webcast: Naprawy Polskiego Ładu ciąg dalszy – planowane zmiany w CIT, TP oraz wybrane aktualności podatkowe

Wydarzenie odbyło się 21 września 2022 roku. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji.

Retransmisja webcastu

Naprawy Polskiego Ładu ciąg dalszy – planowane zmiany w CIT, TP oraz wybrane aktualności podatkowe

Zapraszamy na webinarium KPMG "Naprawy Polskiego Ładu ciąg dalszy – planowane zmiany w CIT, TP oraz wybrane aktualności podatkowe", podczas którego eksperci KPMG omówili kluczowe zmiany mające na celu modyfikację przepisów tzw. Polskiego Ładu w części obejmującej CIT, TP a także zwrócili uwagę na aktualną praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie podatku u źródła (WHT) oraz przypomnieli o zbliżających się obowiązkach sprawozdawczych dla spółek nieruchomościowych.

Przyczynkiem do webinarium jest przyjęcie przez Radę Ministrów i wniesienie do Sejmu w dniu 25 sierpnia 2022 r. projektu nowelizacji ustawy o CIT (tzw. Polski Ład 3.0).

Zarejestruj się na wydarzenie

 

AGENDA

Godzina Temat Prelegenci
10:00 - 10:05 Otwarcie wydarzenia

Anna Sińczuk

Partner, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

10:05 - 10:35

Część I

● Podatek minimalny – modyfikacja przepisów i wydłużenie zwolnienia z opodatkowania do końca 2023 r.

● Spółka holdingowa – nowe szanse na skorzystanie z preferencji w związku z rozszerzeniem zastosowania

● Koszty finansowania dłużnego – zmiany w przypadku finansowania transakcji kapitałowych

● Obowiązek sporządzania informacji z realizacji strategii podatkowej – konieczność aktualizacji oraz nowy krąg podmiotów obowiązanych

Przemysław Szywacz

Partner, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych 


Kinga Masilunas 

Supervisor, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych 

 

10:35 - 11:15

Część II

● Podatek u źródła (WHT) – planowane zmiany oraz aktualna praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych 

● Zmiany i doprecyzowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów oraz uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

● Zagraniczne jednostki kontrolowane –modyfikacje o charakterze doprecyzowującym

● Pozostałe zmiany w CIT na 2023 r.

● Raportowanie w spółkach nieruchomościowych – termin mija 30 września 2022

Wojciech Majkowski

Partner, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Przemysław Sołtysiak

Manager, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

11:15 - 11:30

Część III

Ceny transferowe - zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych:

● Nowe progi w transakcjach z rajami

● Likwidacja obowiązku w transakcjach „pośrednich”

Jacek Bajger

Partner, Szef Zespół ds. Cen Transferowych  

 

Monika Palmowska

Partner, Zespół ds. Cen Transferowych 

 

REJESTRACJA

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji wydarzenia.
 

Zarejestruj się na wydarzenie

 

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń. Prelekcje zostaly wygłoszone w języku polskim. 

informative image