Finansowanie, poręczenia, ATAD 2 – co jest ważne w zmieniającej się rzeczywistości?

Retransmisja webcastu z dnia 25.06.2020 r.

Retransmisja webcastu

Finansowanie, poręczenia, ATAD 2 – co jest ważne w zmieniającej się rzeczywistości?

Zapraszamy do obejrzenia retransmicji webinarium KPMG „Finansowanie, poręczenia, ATAD 2 – co jest ważne w zmieniającej się rzeczywistości?

Transakcje o charakterze finansowym zawsze budziły wiele kontrowersji jeżeli chodzi o ich wycenę i potwierdzanie rynkowego charakteru cen. Szczególną uwagę tym zagadnieniom należy zwrócić w czasach panującej pandemii oraz zmieniających się warunków ekonomicznych. W tym zakresie eksperci KPMG przedstawili punkty, które należy wziąć pod rozwagę w związku z planowanymi lub realizowanymi transakcjami udzielania finansowania, zawierania wewnątrzgrupowych systemów zarządzania płynnością finansową (tzw. cash-pool) oraz udostępniania wzajemnych poręczeń. W ramach prezentacji przedstawiono również wnioski płynące z Wytycznych OECD w zakresie transakcji finansowych oraz praktyki zagranicznej.

 

OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ

 

Spotkanie z ramienia KPMG w Polsce poprowadzili

  • Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner, dział doradztwa podatkowego, zespół Tax M&A
  • Jacek Bajger, partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu cen transferowych
  • Tomasz Wiśniewski, partner, dział Deal Advisory, szef zespołu wycen w Europie Środkowo-Wschodniej 
  • Jakub Roszkiewicz, starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. cen transferowych

 

Gość specjalny

  • Antoine Badot, partner, Alternative Investments, KPMG w Luksemburgu


Retransmisja

Do objrzenia zapraszamy przede wszystkim dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych. W celu rejestracji na webcast, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ
informative image