Robotyzacja w finansach oraz wpływ SARS-CoV-2 na sprawozdawczość finansową

Webcast organizowany przez KPMG i CCIFP odbędzie się 27 maja w godz. 11:00 – 12:30.

Webcast organizowany przez KPMG i CCIFP odbędzie się 27 maja w godz. 11:00 – 12:30.

Mężczyzna trzymający w dłoni tablet

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpływa na otaczającą nas rzeczywistość w sposób dotąd niespotykany. Firmy muszą zmierzyć się z problemami, na które nie były przygotowane. Powstają wątpliwości jak ująć zdarzenia gospodarcze wynikające z wpływu pandemii na gospodarkę w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Wobec pandemii organizacje borykają się również z trudnościami związanymi z organizacją pracy zdalnej, wymianą informacji czy niedoborami zasobowymi do realizacji procesów. Rozwiązaniem może być realizacja części zadań przez boty – cyfrowych pracowników wykonujących określone procesy.

 

REJESTRACJA NA STRONIE CCIFP 

 

Tematami rozmowy w części dotyczącej sprawozdawczości finansowej będą m.in.:

  • obszary, na które może wpływać pandemia (w wymiarze finansowym),
  • sposób ujęcia i ujawnienia różnych rodzajów pomocy publicznej,
  • na co zwrócić uwagę przy sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2020 r.

W części poświęconej robotyzacji w finansach, eksperci KPMG opowiedzą o:

  • możliwościach technologii robotyzacji,
  • praktycznym zastosowaniu botów w obszarze finansów,
  • sprawności odpowiedzi technologii na zmieniające się potrzeby organizacji, w tym doraźne zastosowania botów w czasie pandemii.

Prelegenci 

  • Monika Warmbier, partner, doradztwo rachunkowe dla sektora niefinansowego w KPMG w Polsce,
  • Marek Żyliński, starszy menedżer doradztwo rachunkowe dla sektora niefinansowego w KPMG w Polsce,
  • Rafał Górski, kierujący zespołem Automaticon & Rapid solutions w KPMG w Polsce.


REJESTRACJA NA STRONIE CCIFP 
informative image