Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

Retransmisja webcastu KPMG z dnia 03.04.2020 r.

Retransmisja webcastu

Webcast: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy.

Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań. Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią.

Retransmisja webcastu  KPMG "Pandemia jako siła wyższa - umowy z kontrahentami i pracownicy" jest dostępna na platformie webcasty.kpmg.pl. do dnia 3 kwietnia 2022 r.  

 

ZOBACZ RETRANSMISJĘZakres tematyczny

Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami:  

 • klauzule kontraktowe dotyczące siły wyższej,
 • rozwiązania z KC dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnej zmiany stosunków,
 • zmiany prawa dotyczące najmów komercyjnych,
 • zmiany w/z terminów materialnoprawnych i postępowań sądowych. 

 

Pandemia jako siła wyższa – pracownicy: 

 • dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
 • zmiany w czasie pracy,
 • zawieszenie okresowych badań lekarskich,
 • dodatkowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych,
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

 

Prelegenci

 • Mikołaj Zdyb, radca prawny, of Counsel, Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce
 • Michał Komar, radca prawny, Senior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

 

ZOBACZ RETRANSMISJĘ
informative image