Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców

Retransmisja webcastu KPMG organizowanego we współpracy z PZPM, PZPO i PSPA z dnia 06.04.2020 r.

Retransmisja webcastu

Wizualizacja koronawirusa

31 marca br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa).

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych bieżącymi zmianami zapraszamy do udziału w  seminarium, w trakcie którego zostanie przedstawiony aktualny stan prawny oraz  praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców, w szczególności w obszarze dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, których celem jest złagodzenie konsekwencji ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19.

ZOBACZ RETRANSMISJĘ

Retransmisja webcastu  KPMG organizowanego we współpracy z PZPM, PZPO i PSPA pt. "Tarcza antykryzysowa - rozwiązania i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców" jest dostępna na platformie webcasty.kpmg.pl. do dnia 6 kwietnia 2022 r. 

Zakres tematyczny

  • Konkretne rozwiązania w ramach uchwalonej Tarczy Antykryzysowej;
  • Charakterystyka proponowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla przedsiębiorców;
  • Warunki i procedura uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych rozwiązań;
  • Rozwiązania systemowe (odroczone terminy płatności i sprawozdawczości, dostępne ulgi) oraz dodatkowe możliwości (m.in. wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków i zaliczek na podatki);
  • Nawigowanie w szeregu nowych przepisów.

 

Prelegenci

  • Mirosław Michna, partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce
  • Przemysław Szywacz, partner, dział doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce
  • Wojciech Majkowski, dyrektor, dział doradztwa podatkowego, Zespół ds. Podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce

 

ZOBACZ RETRANSMISJĘ
informative image