Tarcza Antykryzysowa dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Retransmisja webcastu KPMG z dnia 22.04.2020 r.

Retransmisja webcastu

Webcast odbędzie się 22 kwietnia w godz. 13:55-14:45.

Podczas webinarium przedstawiono możliwości istniejące w ramach uchwalonych już rozwiązań zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej, jak również zapowiedzianych kolejnych instrumentów, z których mogą skorzystać duże i średnie przedsiębiorstwa. Dla takich podmiotów istotne mogą okazać się w szczególności rozwiązania dotyczące pozyskania dodatkowego finansowania, otrzymania dotacji umożliwiających utrzymanie poziomu zatrudnienia, czy uzyskania gwarancji lub poręczeń kredytowych.

Dla utrzymania płynności finansowej niezbędne może być również skorzystanie z instrumentów umożliwiających odroczenie terminów płatności podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych lub uzyskanie ulg w tym zakresie. W trakcie webinarium zaprezentowano przesłanki i procedury umożliwiające otrzymanie wsparcia.

 

ZOBACZ RETRANSMISJĘ

 

Retransmisja webcastu  KPMG pt. „Tarcza Antykryzysowa dla dużych i średnich przedsiębiorstw” jest dostępna na platformie webcasty.kpmg.pl. do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

Zakres tematyczny

  • Możliwości pozyskania finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju,
  • Instrumenty pomocowe obsługiwane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego;
  • Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych;
  • Pozostałe rozwiązania z Tarczy Antykryzysowej dostępne dla dużych podmiotów

 

Prelegenci

  • Marcin Rudnicki, partner, dział doradztwa podatkowego, Lider Zespołu Podatków Międzynarodowych KPMG w Polsce
  • Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner, dział doradztwa podatkowego, Zespół Tax M&A w KPMG w Polsce
  • Łukasz Kupiec, młodszy menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych oraz w Zespole Zarządzania Wiedzą w KPMG w Polsce

 

Podczas webinarium na pytania zadawane przez uczestników na chacie odpowiadał Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

 

ZOBACZ RETRANSMISJĘ
informative image