Koronawirus – aktualności, praktyczne rozwiązania i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców

Retransmisja webcastu z dnia 31.03.2020 r.

Retransmisja webcastu

Webcast KPMG: Koronawirus – aktualności, praktyczne rozwiązania i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza antykryzysowa).

W trakcie webinarium zostanie przedstawiony najbardziej aktualny stan prawny i rozwiązania przewidziane dla przedsiębiorców od strony praktycznej, w tym w szczególności w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, których celem jest złagodzenie konsekwencji ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19

RETRANSMISJA Z WEBCASTU BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE


Zakres tematyczny

• Konkretne rozwiązania w ramach uchwalonej Tarczy Antykryzysowej;
• Rozwiązania systemowe (odroczone terminy płatności i sprawozdawczości, dostępne ulgi) oraz dodatkowe możliwości (m.in. wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków i zaliczek na podatki);
• Charakterystyka proponowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla przedsiębiorców;
• Warunki i procedura uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych rozwiązań;
• Nawigowanie w szeregu nowych przepisów.

Prelegenci
• Marcin Rudnicki, partner, dział doradztwa podatkowego, Lider Zespołu Podatków Międzynarodowych KPMG w Polsce
• Wojciech Majkowski, dyrektor, dział doradztwa podatkowego, Zespół ds. Podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce

 

informative image