KPMG jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

10 Kwietnia 2018 - 11 Kwietnia 2018, 9:00 - 4:00, CET

Spotkanie Liderów 2018 składa się na konferencje: XV Banking Forum oraz XI Insurance Forum. 

XV Banking Forum to cykliczne wydarzenie, w którym od początku udział biorą kluczowe osobistości. Konferencja łączy osoby funkcjonujące w sektorze bankowym i tych, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora (przedstawicieli administracji centralnej, regulatora) oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami. Jego celem jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami.

X Insurance Forum to spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Jest to wydarzenie przeznaczone nie tylko dla stricte ubezpieczeniowców, ale także dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. 

KPMG weźmie aktywny udział w Wydarzeniu, jako eksperci w panelach dyskusyjnych. 

Kontakt

Spotkanie Liderów 2018: Banking & Insurance Forum

Bądź z nami w kontakcie

Aktualna agenda dostępna jest na stronie Organizatora: http://bankowosciubezpieczenia.pl

Organizatorem spotkania jest MMC Polska.