Prawo pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne.

28 Lutego 2018, 9:30 - 12:00, CET

Spotkanie organizowane przez Brytysko-Polską Izbę Handlową i KPMG poświęcone będzie omówieniu zmian w przepisach prawa pracy oraz przepisach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, które weszły w życie w 2018 roku. Spotkanie poprowadzą Renata Kulpa oraz Grzegorz Grochowina z KPMG.

Kontakt

„Co nowego w przepisach w 2018?” - spotkanie BPCC oraz KPMG

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs

I godzina spotkania:

1. Omówienie zmian z zakresu prawa pracy, które zostały już uchwalone, m.in.:

 • wynikających z ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
 • wynikających z ustawy o zmianie systemu oświaty
 • dotyczących przechowywania akt pracowniczych oraz elektronicznej dokumentacji pracowniczej

2. Omówienie planowanych zmian, m.in.:

 • związanych z nowymi przepisami unijnymi w zakresie ochrony danych osobowych
 • do Kodeksu pracy dotyczących przestrzegania przepisów tzw. antydyskryminacyjnych
 • wynikających z przepisów o związkach zawodowych
 • do Kodeksu pracy wynikających z projektu dotyczącego wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców

II godzina spotkania:

3. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od 2018 roku dotyczące m.in.:

 • Opodatkowania programów motywacyjnych
 • Nowej wysokości kwoty wolnej od podatku
 • 50% kosztów uzyskania przychodów
 • Zasad rozliczania przychodów z najmu
 • Podwyższenia wysokości zwolnień podatkowych

4. Planowane zmiany w zakresie zniesienia limitu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 2019 roku:

 • Wpływ proponowanych zmian na wysokość kosztów zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników
 • Alternatywne struktury wynagradzania pracowników oraz osób współpracujących

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://bpcc.org.pl/pl/wydarzenia/co-nowego-w-przepisach-w-2018r