W dniach 9 i 10 stycznia odbędzie się spotkanie dotyczące audytu wewnętrznego funkcji aktuarialnej

09 Stycznia 2018 - 10 Stycznia 2018, 9:00 - 5:00, CET

Jedną z prelekcji podczas seminarium poprowadzą Adam Fronalik (dyrektor, szef zespółu aktuarialnego i zarządzania ryzykiem w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce) oraz Grzegorz Michalik (starszy menadżer w dziale audytu instytucji finansowych). Spotkanie odbędzie się w Warszawie.

Celem Seminarium jest poszerzenie kompetencji audytorów wewnętrznych w zakresie kwestii merytorycznych w obszarze aktuarialnym.

Seminarium skierowane jest do:
- pracowników firm ubezpieczeniowych z pionów audytu wewnętrznego i zespołów aktuarialnych
- członków zarządu nadzorujących obszar aktuarialny i audytu
- członków rad nadzorczych i komitetów audytu.

Rejestrację prowadzi organizator - Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.
 

Kontakt

Audyt wewnętrzny obszaru aktuarialnego

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs

Podczas seminarium omówione zostaną takie tematy, jak: zadania funkcji aktuarialnej (departamentu aktuarialnego) w świetle art. 66 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości, wymagania dotyczące kwalifikacji osób zaangażowanych w funkcję aktuarialną (art. 67 ustawy), dodatkowe zadania departamentu aktuarialnego spotykane w praktyce, praktyczne prowadzenie audytu, audyt wewnętrzny a Wypłacalność II – zakres prac i praktyczne aspekty badania, najczęściej spotykane problemy, najlepsze praktyki i wytyczne innych nadzorów.Miejsce: ul Towarowa 22, Warszawa
Data: 9-10.01.2018 r.
Wymagana rejestracja: Tak