Maciej Zabój

Menedżer, Grupa Aktuarialna na Europę Środkowowschodnią

KPMG in Poland

Dołączył do KPMG 2019 roku. Posiada ponad 13 lat doświadczenia w obsłudze firm z branży ubezpieczeń w krajach Europy Środkowowschodniej, Austrii i Szwajcarii. Jako Menedżer wdrażał innowacyjne rozwiązania z zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań optymalizacji procesów ubezpieczeniowych i zachowania portfela ubezpieczeń. Ponadto ma wieloletnie doświadczanie w pricingu i weryfikacji posprzedażowej produktów ubezpieczeń na życie z uwzględnieniem kryteriów zyskowności. W czasie swojej kariery zawodowej wykorzystywał wiele standardów finansowych: MSSF, Polskie Standardy Rachunkowości, US GAAP, Solvency II, MCEV oraz wspiera obszary aktuarialne w projektach IFRS 17. Pracował przy przejęciach w obszarze aktuarialnym due diligence. Ponadto, aktywnie współpracuje z Brytyjskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy przy wielu inicjatywach, np. kwestie dotyczące wpływu COVID-19 na ryzyko śmiertelności w Polsce.