Łukasz Samojłowicz

Starszy menedżer, Dział doradztwa podatkowego

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 2015 r. Wcześniej przez 2 lat pracował w samorządowych organach podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorców, w szczególności związanych z wydzielaniem gałęzi biznesu, konsolidacji grup kapitałowych czy zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. Aktywnie uczestniczy w planowaniu oraz realizacji projektów sukcesyjnych polskich firm rodzinnych. Dodatkowo specjalizuje się w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR), cen transferowych oraz bieżącego doradztwa podatkowego. Bierze również udział w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego zarówno inicjowanych przez klientów (postępowania nadpłatowe, wnioski o interpretację), jak i organy podatkowe (w wyniku przeprowadzanych czynności sprawdzających i kontroli).

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk prawnych