Paweł Rychlik

Associate Director, Doradztwo Biznesowe, Zespół Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu

KPMG w Polsce

Paweł ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w finansach, zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i menedżerskich, w tym w zarządzaniu zespołami i projektami. Przed dołączeniem do KPMG w maju 2011 roku pracował w firmach z sektora FMCG, farmaceutycznego i wyrobów medycznych. Zarządzał zespołami finansowymi, treasury, płacowymi i logistycznymi, odpowiadał za rachunkowość finansową i zarządczą, planowanie i budżetowanie, analizę kosztów, zarządzanie płynnością i ryzykiem. Jako kontroler finansowy odpowiadał za outsourcing procesów (AP, GL, częściowo AR) oraz nadzór nad usługami zewnętrznymi. Był również zaangażowany w proces tworzenia i migracji procesów dystrybucyjnych do Regionalnego Centrum Logistycznego w Polsce obsługującego region CEE. Jako Senior Manager w zespole SSOA wspiera klientów z różnych sektorów w transformacjach SSC/GBS, dostarczając kompleksowe usługi na etapie strategii, projektowania, wdrożenia i optymalizacji w kierunku doskonałości operacyjnej, wykorzystując sprawdzoną metodologię Service Delivery Lifecycle.

  • SGH - Warsaw School of Economics

  • Agile Project Management Foundation

  • PRINCE2® Foundation