Piotr Prątnicki

Starszy konsultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

KPMG w Polsce

Piotr dołączył jako Senior Consultant do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło pięć i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, mobilnych i typu gruby klient, testy penetracyjne sieci komputerowych, red teaming wraz z testami socjotechnicznymi, przeglądy kodu źródłowego (C#, Java) oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Unix i GNU Linux). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego. Piotr udzielał się również jako wykładowca studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Magister inżynier, Informatyka, Politechnika Warszawska

 • GMOB (GIAC Mobile Device Security Analyst)

 • GCUX (GIAC Certified UNIX Security Administrator)

 • CISA (Certified Information Systems Auditor)

 • CompTIA Linux+

 • LPI LPIC-1 Certified Linux Administrator

 • SUSE Certified Administrator

 • Testy penetracyjne aplikacji webowych, mobilnych i typu gruby klient

 • Testy penetracyjne sieci

 • Red teaming

 • Testy socjotechniczne

 • Przeglądy konfiguracji i hardeningu oraz przeglądy kodu źródłowego