Mirosław Pytliński

Partner Associate, Deal Advisory, Szef Zespołu Oil & Gas

KPMG w Polsce

Mirosław posiada 25-letnie doświadczenie w sektorze gazu, paliw i energii. Pracując po stronie klienta, był odpowiedzialny za zarządzanie siecią detaliczną (zarówno placówkami własnymi, jak i franczyzowymi). Kierował inicjatywami wzrostu w obszarach sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw, petrochemii oraz logistyki (na etapach pierwotnym, wtórnym i w terminalach) w jednym z polskich koncernów. Zarządzał również sprzedażą wyrobów petrochemicznych oraz opracowywał strategię sprzedaży dla trzeciej co do wielkości rafinerii w Niemczech. W koncernie chemicznym nadzorował sprzedaż na rynku niemieckim.

Mirosław przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora strategicznego, kierując wieloma przedsięwzięciami i wspierając liczne projekty związane z rozwojem strategii, zarządzaniem organizacją i restrukturyzacją, poprawą efektywności procesów, fuzjami i przejęciami oraz wsparciem biznesowym przy wdrażaniu systemów wspomagania decyzji. Mirosław współpracował z przedsiębiorstwami naftowymi, gazowniczymi i energetycznymi. Pełnił także funkcję eksperta ds. projektów międzynarodowych w Europie Środkowej i Zachodniej dla firm naftowych i gazowniczych.

  • Wydział Handlu Zagranicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • Day MBA – University of Minnesota

  • Przygotowanie kompleksowych strategii i planów rozwoju, modele zarządzania i governance, sprzedaż hurtowa i detaliczna, logistyka, analizy poprawy efektywności procesów, wdrożenie aplikacji IT wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych