Krzysztof Pietrzyk

Dyrektor, Deal Advisory, Dział Doradztwa Transakcyjnego

KPMG w Polsce

Rozpoczął pracę w KPMG w 1997 roku. Uczestniczył w licznych projektach typu due diligence zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej oraz innych usług okołotransakcyjnych (włączając doradztwo stronie sprzedającej, przegląd umów SPA, procedury zamknięcia transakcji) realizowanych na zlecenie zarówno międzynarodowych jak i polskich klientów z wielu sektorów. Zaangażowany jest w przeprowadzanie rynkowych przeglądów typu due diligence. W swojej karierze zawodowej, realizował również projekty dotyczące wycen oraz przeglądów biznes planów spółek z różnych sektorów gospodarki.

  • Doradztwo transakcyjne
  • Usługi doradcze
  • Magister ekonomii, Bankowość i Finanse, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

  • Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Wielka Brytania