Justyna Piekarska

Dyrektor, Consulting, Data Intelligence Solutions

KPMG w Polsce

Justyna Piekarska dołączyła do KPMG w listopadzie 2013 r. Obecnie wspiera dział doradztwa biznesowego w obszarze wdrażania rozwiązań Business Intelligence (BI). Justyna specjalizuje się w projektowaniu aplikacji mających na celu monitorowanie procesów oraz wskaźników, zarówno na potrzeby informacyjne najwyższego kierownictwa, jak i specjalistów operacyjnych, którzy wymagają szczegółowych danych w pracy na co dzień. W ramach realizowanych projektów, Justyna odpowiada nie tylko za efektywny przebieg wdrożenia BI, ale także za odpowiednie zdefiniowanie potrzeb biznesowych, pomoc w standaryzacji wskaźników, ustanowieniu właścicielstwa danych, a także eliminacji nieefektywności w obecnych procesach raportowania. Justyna posiada także doświadczenie w przeprowadzaniu oceny ryzyka operacyjnego oraz analizy luki w procesach biznesowych, które obecnie może wykorzystać w projektach z obszaru cyfrowej transformacji.

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Magister

  • Chartered Institute of Management Accounts (CIMA), Associate, Sierpień 2019