Paweł Majewski

Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem licznych komentarzy publikowanych w prasie podatkowej.

  • Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prawo kanoniczne