Oksana Kijaszko

Konsultant, Doradztwo Podatkowe

KPMG in Poland

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączyła do krakowskiego biura KPMG w 2017 roku, a wcześniej zdobywała doświadczenie w jednej z renomowanych firm doradztwa podatkowego. W 2016 roku została finalistką prestiżowego, ogólnokrajowego konkursu wiedzy o prawie podatkowym w Polsce. Była prelegentką na licznych konferencjach studencko-doktoranckich z zakresu prawa podatkowego, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ oraz była wielokrotną beneficjentką Stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jako członek krakowskiego Działu Doradztwa Podatkowego KPMG, w głównej mierze zajmuje się kwestiami związanymi z podatkiem dochodowym od osób prawnych, oraz podatkiem od towarów i usług.

  • Magister Prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • W 2016 r. zajęła I miejsce w kategorii Najlepsze Memorandum dla Obrony na międzynarodowym konkursie prawniczym w Norymberdze.