Agnieszka Kobus

Counsel, adwokat, KPMG Law

KPMG w Polsce

Agnieszka Kobus współpracuje z Kancelarią od 2006 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości. Doradza w zakresie projektów inwestycyjnych i transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami. Reprezentuje klientów w procesach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym.

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

  • absowlentka Podyplomowego Studium Prawa Własnosći Intelektualnej,

  • absolwentka Podyplomowego Studium Podstawy Prawno-Ekonomicczne Procesu Inwestycjnego.

  • członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie