Mark Jung

Partner, Deal Advisory, Lider doradztwa dla sektora private equity

KPMG w Polsce

Doradza polskim funduszom private equity, inwestorom zagranicznym oraz ich spółkom portfelowym. Licencjonowany kanadyjski biegły rewident z ponad 20-letnim doświadczeniem transakcyjnym w Polsce i Europie Środkowej. Lider doradztwa dla sektora private equity w KPMG w Polsce. Posiada doświadczenie w doradztwie przy setkach transakcji z wielu sektorów – ze szczególnym uwzględnieniem usług typu buy side i vendor due diligence, doradztwa SPA (sale nad purchase agreement) oraz innych usług doradztwa transakcyjnego, zarówno dla funduszy private equity oraz pozostałych uczestników rynku.