Karolina Graś

Partner, Audyt przedsiębiorstw

KPMG w Polsce

Posiada 17-letnie doświadczenie w Dziale Audytu. Zarządzała wieloma projektami związanymi z badaniem sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami raportowania i rachunkowości. Brała udział w badaniach sprawozdań finansowych spółek z sektora lotniczego, sektora telekomunikacyjnego, IT oraz sektora mediów. Pomagała w procesie emisji obligacji związanych z przejęciem podmiotu przez inwestora. W trakcie swojej kariery zdobyła szerokie umiejętności finansowe, księgowe i zarządcze. Zaangażowana w audyt projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Jest członkiem Zespołu Lotniczego KPMG Aviation, który świadczy usługi dla podmiotów z sektora lotniczego.