Arkadiusz Gliniecki

Dyrektor, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla osób fizycznych (w tym międzynarodowe aspekty opodatkowania osób fizycznych). Nadzoruje przeglądy podatkowe w zakresie podatku od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz na bieżąco doradza w tych kwestiach. Ponadto specjalizuje się w międzynarodowych strukturach podatkowych, prawie dewizowym, podatku od spadków i darowizn oraz doradztwie dla najzamożniejszych klientów (tzw. High Net Worth Individuals z sektora private banking i wealth management). Świadczy usługi podatkowe zarówno podmiotom na rynku lokalnym, jak i za granicą. Członek zespołu KPMG Japanese Desk od 16 lat. Publikuje artykuły w mass mediach na tematy związane z podatkiem PIT i opodatkowaniem firm rodzinnych.

  • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

  • Doradca Podatkowy, nr wpisu 10527