Jarosław Fąfara

Partner Associate, Audyt

KPMG w Polsce

Pracę w KPMG rozpoczął w roku 2006. Posiada doświadczenie w zarządzaniu licznymi projektami związanymi z badaniem jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi (MSSF) oraz amerykańskimi (US GAAP) standardami raportowania i rachunkowości. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw z wielu branż, m.in.: z sektora motoryzacji, IT, transportu, sektora wydobywczego, AGD, chemii i tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń elektrycznych.

  • 2004: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii. Tytuł Magistra Ekonomii

  • 2003: Stypendium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Aalborg, Dania

  • Biegły rewident

  • ACCA