Piotr Cebulski

Menedżer, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Consulting

KPMG w Polsce

Piotr Cebulski dołączył do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło trzy i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, testy penetracyjne sieci komputerowych, oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Microsoft Windows i Active Directory). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego.

  • Magister inżynier, Informatyka, Politechnika Warszawska

  • GCWN (GIAC Certified Windows Security Administrator)

  • CISA (Certified Information Systems Auditor)

  • Testy penetracyjne aplikacji webowych

  • Testy penetracyjne infrastruktury

  • Przeglądy konfiguracji i hardeningu

  • Przeglądy bezpieczeństwa systemu Windows i domen Active Directory

  • Analiza bezpieczeństwa sieci WiFi