Marcin Czerwiński

Menedżer, Doradztwo Podatkowe

KPMG w Polsce

Radca prawny, menedżer w dziale podatkowym w poznańskim biurze KPMG, doktor nauk prawnych na podstawie rozprawy ""Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych” obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finalista konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021. Dołączył do KPMG w 2014 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych. Uczestniczy także w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców oraz w obszarze kontroli, postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Jest autorem publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa podatkowego, cywilnego i zamówień publicznych.

  • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Radca prawny