Monika Barwicka

Lawyer, KPMG Law

KPMG w Polsce

Monika Barwicka współpracuje z Kancelarią od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego. Świadczy usługi doradcze na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, restrukturyzacji i likwidacji spółek. Monika posiada doświadczenie, w szczególności w doradztwie transakcyjnym oraz w sprawach związanych z bieżącą obsługą spółek, a także w przeglądach prawnych typu due diligence.

  • Magister, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

  • Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • aplikantka adwokacka, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie